Udział klasy 2LPa w Wojewódzkich obchodach dnia Krajowej Administracji Skarbowej


Uroczystość odbyła się 30 września w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Po mszy świętej w kościele seminaryjno-akademickim nastąpiło wręczenie awansów i nadanie odznaczeń państwowych funkcjonariuszom KAS województwa opolskiego. W części nieoficjalnej uroczystości, w czasie bezpośrednich rozmów z funkcjonariuszami, uczniowie mieli możliwość bliższego poznania specyfiki pracy w Służbach Celno-Skarbowych.

Może to pierwszy krok do ciekawej współpracy… ??