Szkolenie „Pierwsza pomoc” dla uczniów kl. II LO


Uczniowie klas II LO wzięli udział w szkoleniu finansowanym przez Powiat Opolski. Dotyczyło ono udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy 6-godzinnego kursu usystematyzowali wiedzę teoretyczną, jak i nabywali umiejętności praktycznych, pod nadzorem  instruktorów z PCK. Celem szkolenia było nauczenie młodzieży wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej, postępowania w przypadku krwotoków, ran, złamań, oparzeń, zatrucia czy wstrząsu. Poza tym młodzież uczyła się obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Wdrażany przez Powiat Opolski program edukacyjny nie tylko ma dostarczyć uczniom wiedzę i umiejętności, ale także obniżyć lęk przez wykonywaniem działań ratowniczych oraz dać poczucie własnej skuteczności w zakresie udzielanie pierwszej pomocy.