Światowy Dzień bez Papierosa


Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  i stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.  

W tym dniu zachęca się palaczy do 24 – godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu. 

Równie niekorzystne dla zdrowia są e-papierosy, tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne!!! 

PROMUJMY ZDROWY STYL ŻYCIA WOLNY OD DYMU TYTONIOWEGO