Sukces uczniów Pomologii w Ogólnopolskim Konkursie „Policjanci w służbie historii”


02 października 2017 r. nasi uczniowie (Ł. Detyna, K. Uryga, A. Żemełka, A. Bernacka) wraz z opiekunami, p. W. Barczak i p. A. Grabą, pojechali porannym pociągiem do Warszawy, aby wziąć udział w finałowej gali, podsumowującej pierwszą edycję konkursu dla klas mundurowych „Policjanci w służbie historii”. Oba zespoły zostały jego laureatami – ponad 70 zespołów z całej Polski zadeklarowało udział w konkursie, 42 zespoły ukończyły zadania, a 11 zespołów znalazło się w gronie laureatów, w tym dwie grupy z naszej szkoły.