Strażacka wizja przyszłości!!!


Dzień 13 kwietnia (piątek ;)) okazał się niezwykle szczęśliwy dla uczniów klasy strażackiej, ponieważ wraz z aspirantem p. Krzysztofem Kowalskim oraz paniami Dorotą Blasczyk i Ewą Staniec poznawali tajniki nauki w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Był to zwyczajny dzień pracy szkoły, więc mogli zobaczyć wyjazd wozu strażackiego na akcję, obserwować ćwiczenia kadetów podczas podnoszenia drabiny strażackiej, dokładnie zwiedzić poligon oraz rozległy teren wokół szkoły. Mieli możliwość przejścia przez komorę dymową, czyli standardowe ćwiczenie wszystkich strażaków.

Niezwykłą atrakcją okazały się też laboratoria, w których obserwowali wybuch różnych gazów oraz reakcje czujników dymu podczas wykrycia zagrożenia.

Ogromne wrażenie wywarł na nich potężny i nowoczesny gmach uczelni, aula wykładowa i najnowocześniejszy sprzęt do wykrywania zagrożeń chemicznych i biologicznych wykorzystywany również podczas imprez masowych.

Dowiedzieli się tez, jakie warunki muszą spełnić, aby dostać się na tę prestiżową uczelnię (1000 kandydatów na 100 miejsc!!!), co zmotywowało ich do nauki i systematycznej pracy. Nawet w drodze powrotnej nie ustawali w zadawaniu pytań panu aspirantowi. Fazę tę jedynie przerwała wizyta w McDonald`s.