Spotkanie z nadkomisarzem Grzegorzem Filipkiem z wydziału do walki z cyberprzestępczością


W dniu 25.02.2019 w świetlicy internatu odbyło się spotkanie z nadkomisarzem Grzegorzem Filipkiem z wydziału do walki z cyberprzestępczością.

Cyberprzestępczość staje się w ostatnim czasie coraz większym problemem, według specjalistów cyberataki to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych.

Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w Internecie.

Uczniowie byli żywo zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjanta. Zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie.

Spotkanie to było bardzo potrzebne – nikogo nie trzeba przekonywać, jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z panem policjantem uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Organizator: Monika Stępak-Poliwka