Spotkanie z nadkomisarzem Grzegorzem Filipkiem z wydziału do walki z cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu


Dnia 26 marca naszym gościem był nadkom. Grzegorz Filipek z wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w internecie.

Uczniowie byli żywo zainteresowani wiedzą przekazywaną przez Policjanta. Zadawali wiele pytań, dzielili się własnymi doświadczeniami w omawianym temacie.

Spotkanie to było bardzo potrzebne – nikogo nie trzeba przekonywać, jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z panem policjantem uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Organizator :Monika Stępak-Poliwka