Spotkanie on-line z przedstawicielem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dla klas maturalnych


Zajęcia informacyjno-rekrutacyjne dla klas maturalnych, spotkanie on-line z przedstawicielem Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. W czasie spotkanie nasi uczniowie dowiedzieli się o możliwościach kształcenia się na kierunkach cywilnych i wojskowych.