Specjalistyczne zajęcia z użyciem alkosensora


W dniu 11 marca 2022 r. w klasach policyjnych odbyły się zajęcia dotyczące wybranych zagadnień prewencji i ruchu drogowego. Celem zajęć było przybliżenie uczniom pracy policjanta w zakresie stosowania urządzeń do badania trzeźwości w wydychanym powietrzu. Policjanci Karol i Paweł szczegółowo omówili zagadnienie dotyczące spożywania alkoholu przez uczestników ruchu drogowego oraz płynące z tego tytułu zagrożenia i konsekwencje. W dalszej części zajęć przedstawiono zasady działania oraz budowę policyjnych urządzeń Alcosensor IV wraz z ich praktycznym zastosowaniem.