śp. Artur Stefan Hryniewicz


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Artura Stefana Hryniewicza

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 czerwca godz. 12:00 na cmentarzu Komunalnym w Opolu – Półwieś.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.