„Rekord dla Niepodległej”


„Rekord dla Niepodległej”

W związku z obchodami 100 – lecia niepodległości bijemy rekord dla Niepodległej!!!

Wszyscy Polacy (w kraju i poza jego granicami) dnia 9 listopada o godz.11:11 odśpiewają uroczyście czterozwrotkowy hymn państwowy Mazurka Dąbrowskiego.

Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.×2

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. ×2

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze
.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. ×2

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. ×2

Akcja została zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.