Profilaktyka antynikotynowa w internacie


W październiku bieżącego roku została przeprowadzona w internacie akcja profilaktyczna mająca na celu zapoznanie wszystkich mieszkańców z negatywnymi skutkami palenia papierosów i używania papierosów elektronicznych. W ramach akcji odbyły się prezentacje i pogadanki przedstawiające zagrożenia dla organizmu młodego człowieka jakie powoduje  stosowanie tych niebezpiecznych używek. Całość została podsumowana wykonaniem przez młodzież plakatu zniechęcającego do sięgania po wyroby nikotynowe.

Anna Koch, Sławomir Muszyński