Poznaj swoje prawa w pracy


9 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się etap regionalny ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy – “Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs jest jednym z elementów realizowanego w naszej szkole programu edukacyjnego “Kultura bezpieczeństwa”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Konkurs jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Naszą szkołę reprezentowali laureaci etapu szkolnego: Natalia Zacharz z klasy 2LPa i Dawid Faltin z klasy 3LPa.