“Poznaj swoje prawa w pracy” – etap wojewódzki


1.03.2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy “Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacyjnego “Kultura bezpieczeństwa”.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa.
Laureaci etapu szkolnego Kaja Uryga z klasy 3LPa i Dawid Faltin z klasy 2LPa reprezentowali szkołę na etapie eliminacji wojewódzkich.