Porozumienie o współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego


Możemy się pochwalić oficjalnym porozumieniem o współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Porozumienie ma na celu zacieśnienie stosunków między społecznością akademicką Instytutu Politologii, a Zespołem Szkół w Prószkowie. Dotyczy w szczególności pomocy merytorycznej w opracowywaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, realizację wspólnych projektów, a także organizację i przedstawienie cyklu wykładów, warsztatów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Ważnym aspektem porozumienia są wspólne działania w obszarze służb mundurowych.

Porozumienie podpisali Dariusz Sobków – dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie i dr Lech Rubisz dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego.
Koordynatorami porozumienia są: Wioletta Barczak (Zespół Szkół) i dr Bartosz Maziarz (Instytut Politologii UO).