Podziękowania dla Pana Arkadiusza Rawzy właściciela firmy PPHU Bassau


bassauUprzejme podziękowania dla Pana Arkadiusza Rawzy właściciela firmy PPHU Bassau w Prószkowie za współpracę przy realizacji procesu dydaktycznego z zakresu chemii, w tym w szczególności za przekazanie projektora multimedialnego z ekranem do klasy nr 29.

Serdecznie dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej