Podsumowanie etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej


Dnia 24 kwietnia Oskar Węgrzyn z klasy I LS reprezentował nas w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest stowarzyszenie Civitas Christiana. Konkurs odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Gratulujemy!

Opiekun: Marcin Olszewski