Podróże małe i duże


W ramach projektu uczniowie klasy III LP b wyruszyli we własną podróż po sześciu egzotycznych i doskonale znanych miejscach, tworząc prezentacje multimedialne. Na początku lutego zbierali wiadomości o różnych obszarach i krajach, widokówki, notatki z rozmaitych wydawnictw. Korzystali z zasobów bibliotecznych, gromadzili materiały, aby wzbogacić wiedzę geograficzną oraz wyłonić najciekawsze miejsca i zagadnienia związane z przedstawianym terenem. Nad poszczególnymi prezentacjami uczniowie pracowali do marca w grupach. Następnym etapem było ich przedstawienie podczas godziny wychowawczej. Największą popularnością cieszyły się tematy związane z Polską, zarówno zróżnicowane formy krajobrazu jak i zabytki architektury oraz muzea. Młodzież wyłoniła miejsca, które już odwiedziła oraz te, o których warto wiedzieć i zobaczyć.

Joanna Filipowska