Pamięci zmarłych


W tym roku również pamiętaliśmy o zmarłych nauczycielach i pracownikach naszej szkoły.„Światło Chrystusa” zapaliliśmy na grobach tych, którzy odeszli, a także pod krzyżem.

Samorząd Uczniowski