Otwarta lekcja religii


We wtorek p. Marcin Olszewski przeprowadził lekcję otwartą z religii. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 1KPa i 1 KPb. Obserwatorami zajęć były p. wicedyrektor i p. kierownik internatu. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji na temat tego, kiedy człowiek staje się nauczycielem drugiego człowieka. Po dyskusji uczniowie wraz z obserwatorami pracowali metodą stacji zadaniowych, poznając jakim Nauczycielem był Jezus.