OPOLSKI SALON MATURZYSTÓW 2018


W dniu 14 września 2018 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Opolskim Salonie Maturzystów, największej w Polsce kampanii edukacyjno- informacyjnej.
Maturzyści uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Wroclawia:
– O sposobach przygotowania się do egzaminu maturalnego z matematyki
– Jak przygotować się do egzaminu z języka polskiego
– Matura z języka obcego czyli egzamin w porozumiewaniu się w języku obcym
– O przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów dodatkowych
– Matura 2019 – o tym co najważniejsze – obowiązki i prawa maturzysty.
Uczniowie odwiedzili także stoiska uczelni wyższych zapoznając się z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji szkół wyższych nie tylko z województwa opolskiego, ale także śląskiego i dolnośląskiego.