Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych


Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana jest pod hasłem “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w programie edukacyjnym “Lekcje z ZUS”.
Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl/edukacja.
Etap szkolny Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych odbędzie się 27 listopada 2018 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w Olimpiadzie proszę o zgłoszenie do 7 listopada 2018 r. do p. A. Nikiel-Faber