Ogólnopolski sukces uczniów Pomologii


Ogólnopolski sukces uczniów Pomologii

Pod koniec marca 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs „Policjanci w służbie historii” adresowany do uczniów klas mundurowych. Jego celem było zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

Z naszej szkoły zostały zgłoszone dwa zespoły:

  1. a) I zespół– Karolina Dziaków (ILO a), Kaja Uryga (I LOa), Łukasz Detyna (I LOa)
    oraz Agata Toczek (ILOb), Laura Bernet (I LOb)- opiekun A. Graba.
  2. b) II zespół– Szymon Meller (II LOb), Aleksandra Bernacka (II LOb), Angelika Żemełka (II LOb)
    oraz Alan Nagel (II LOB)- opiekun W. Barczak.

Uczestnicy konkursu mieli do wykonania 3 zadania: opisać miejsce pamięci, zaprezentować postać policjanta i nagrać o nim film oraz przeprowadzić żywą lekcję historii.  Szkolne zespoły pracowały nad sylwetkami dwóch osób: majora Piotra Szewczyka (klasy I) oraz Wiktora Ludwikowskiego (klasy II). W ramach  konkursu
A. Graba oraz W. Barczak nawiązały współpracę z przedstawicielami IPN-u we Wrocławiu, którzy 24 kwietnia i 26 maja przyjechali do naszej szkoły w celu przeprowadzenia warsztatów.

W związku z tym miło nam poinformować, że nasze oba zespoły zostały laureatami pierwszej edycji konkursu „Policjanci w służbie historii”!!! 42 zespoły z całej Polski ukończyły realizację zadań konkursowych, a 11 zostało laureatami, w tym dwie grupy z Pomologii.

http://www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/pol/aktualnosci/724,Laureaci-konkursu.html

Obie grupy wraz z p. A. Grabą i p. W. Barczak 2 października udadzą się na uroczystą galę
do Warszawy, a następnie do 8 października będą brały udział w objeździe edukacyjnym na Ukrainie i Białorusi.

Laureatom gratulujemy, a wszystkim, którzy pomagali przy realizacja zadań
– DZIĘKUJEMY!!!