Ogólnopolska X Oławska Konferencja Mediacyjna


Zapraszamy do udziału w X Konferencja Mediacyjna w Oławie, w której jednym z prelegentów będzie nasz nauczyciel Pan Dariusz Rogowicz!