Ogólnopolska Olimpiada ZUS


23 listopada odbył się etap szkolny ogólnopolskiej olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada jest elementem projektu edukacyjnego “Lekcje z ZUS” realizowanego w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości. Celem olimpiady jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ubezpieczeń społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Bo warto wiedzieć więcej……