Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – organizator PCK


13 grudnia 2019 r. Krzysztof Capar z klasy 1 LS wziął udział w Olimpiadzie nt. ,,Promocji Zdrowego Stylu Życia” zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Na etapie rejonowym uczeń miał do rozwiązania test, w którym mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia i zasad zdrowego stylu życia.