Ogólnopolska akcja społeczno-edukacyjna “Żonkile”


Dnia 19 kwietnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza oraz uczniowie Zespołu Szkół w Chróścinie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej “Żonkile”. Jej celem było upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Marek Edelman, ostatni dowódca powstania, podkreślał “to polska historia, to działo się w sercu Warszawy, to historia polskich obywateli”.

Projekcje filmu “Nie było żadnej nadziei” pozwoliły uczniom na prześledzenie losów bohaterów tamtych dni: Mordechaja Anielewicza, Kazika Symchy, Marka Edelmana, Cywii Lubetkin i Tosi Altman. Umożliwiły również podjęcie próby zmierzenia się z dylematami, przed którymi stanęli Ci młodzi ludzie, skłaniały do refleksji nad ciemną stroną ludzkiej natury oraz negatywnymi skutkami działania człowieka.

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu żonkili kieruję pod adresem Dominiki, Klaudii, Moniki, Adrianny, Anastasii, Olhi, Bohdana, Jakuba i Grzegorza.

Mam nadzieję, że nasze działania przyczynią się do kształtowania postaw tolerancji, wrażliwości, poczucia odpowiedzialności oraz solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia lub pomocy.

Wioletta Barczak