Odwołane zakończenie szkoły klas trzecich LO


W związku z utrzymującym się stanem epidemii uroczyste zakończenie zajęć przez uczniów klas trzecich liceum połączone z rozdaniem  świadectw, zaplanowanie pierwotnie na 24.04.2020 r. zostaje odwołane. Świadectwa ukończenia szkoły zostaną rozdanie w terminie późniejszym, o którym każdy absolwent zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny.

Równocześnie informujemy,  że zaplanowanie w dniach 4-6 maj dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają anulowane,  nauczanie zdalne będzie się w nich odbywać zgodnie z planem.

Dyrekcja szkoły