OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRAW CZŁOWIEKA


W dniach 5-9 grudnia 2016 roku ponownie uczestniczyliśmy w akcji Amnesty International “Maraton Pisania Listów”. Uczniowie klas licealnych poznali historie osób bezprawnie pozbawionych wolności, po czym podpisali petycje i napisali listy z apelem o ich uwolnienie.

Zadaniem akcji było upamiętnienie uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz przyjęcia Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Celem projektu było uwrażliwienie uczniów na problemy więźniów sumienia, ofiar przemocy i osób represjonowanych, a także wystosowanie apelu o wolność i przestrzeganie praw człowieka.

Wioletta Barczak, Anita Nikiel Faber