OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEJ POLICJI – CZĘSTOCHOWA 2019


Dnia 29.09.2019R. klasy pierwsze policyjne 1 LP i 1 LPb odbyły swoją pierwszą wycieczkę. Już po raz 18 odbyły się Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Klasy pierwsze naszej szkoły tradycyjnie co roku biorą w nich udział. Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, ponieważ była to 100. rocznica powstania polskiej Policji.