OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W INTERNACIE


11listopada wychowankowie internatu wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Narodowego o godz.12.00.

14 uczestników odpowiadało na pytania w teście pisemnym.

Wszyscy uczestnicy to młodzież ukraińska z klas pierwszych Liceum Policyjnego, Bezpieczeństwa Narodowego, Strażackiego.

Młodzież utrwaliła sobie podstawowe wiadomości o Polsce, województwie, powiecie.

Wszyscy chętnie wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości zorganizowanej przez wychowawców.

Ten dzień w internacie minął w pogodnej i świątecznej atmosferze.

Największą wiedzą wykazali się uczniowie:

I miejsce – Yuliana Yahelnytska

II miejsce –Ruslan Uriadko

III miejsce – Diana Batig

Organizatorzy : Bożena Czyczyło- Izbińskia, Monika Stępak-Poliwka