Nowość – klasa bezpieczeństwa narodowego


Klasa bezpieczeństwa narodowego realizuje zajęcia specjalistyczne pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, w porozumieniu z Komendą Państwowej Straży Granicznej w Opolu, Komendą Straży Miejskiej w Opolu, Komendą Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Opolu, Opolski Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, Izbą Administracji Skarbowej w Opolu, Okręgową Służbą Więzienną, Sądem Okręgowym w Opolu oraz 10 Brygadą Logistyczną w Opolu.

Absolwenci szkoły będą przygotowani do rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także będą mogli podejmować pracę w administracji państwowej.

W klasie bezpieczeństwa narodowego w trakcie nauki:

  • praktyczne poznanie wielu służb mundurowych w Polsce (m.in. straż graniczna, ABW, służba celna)
  • elementy sztuk walki, musztra, strzelanie
  • przygotowanie do testów rekrutacyjnych do służb mundurowych
  • survival i ćwiczenia terenowe
  • obozy i wyjazdy tematyczne
  • język obcy na poziomie rozszerzonym: język angielski lub język niemiecki