Matura 2021 – Biuletyn informacyjny


Biuletyn informacyjny dla uczniów, absolwentów oraz rodziców

Podstawy prawne egzaminu maturalnego:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
  • 2020 r. poz. 1327)
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
    warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361)
  • § 11kx i § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
    szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
    w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do
września – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie internetowej: cke.gov.pl

Obowiązujący terminarz:
egzaminy maturalne w terminie głównym
od 4 maja 2021 r. do 20 maja 2021 r.

Wszystkie ważne informacje znajdziecie kliknij tutaj.

Deklaracje i formularze znajdziesz kliknij tutaj.