List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji


List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczący przeciwdziałania zażywania substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List do rodziców