Łączy nas krew…


proszkow_zs3Zespół Szkół w Prószkowie w dniach: 7-30 listopada bierze udział w akcji Ministerstwa Zdrowia promującej honorowe oddawanie krwi. Celem działań jest uwrażliwienie młodych ludzi na problem, jakim jest brak krwi. Każdy z nas może już teraz lub w przyszłości obdarować drugiego człowieka najcenniejszym darem – życiem. Pełnoletni uczniowie i pracownicy szkoły będą oddawać krew w dniu: 25.11.16 r. w godzinach: 9:00-12:00. Do szkoły przyjedzie Krwiobus. Zapraszamy do oddania krwi również Rodziców i Opiekunów naszych uczniów.

Przyjdź do nas i pamiętaj, że łączy nas krew, która ratuje życie.