Kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Opolskim


Dnia 19 lutego uczniowie klas drugich oraz trzecich liceum spotkali się z dr Bartłomiejem Maziarzem z Pracowni Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Celem wykładu było przybliżenie pojęcia terroryzmu, podanie jego przyczyn i zagrożeń, jakie stwarza dla społeczności międzynarodowej. Uczniowie w trakcie zajęć poznali opis wybranych ataków terrorystycznych, jak również zaznajomili się z prostymi zasadami postępowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego.
Pan doktor uświadomił nam, że terroryzm zawsze był, jest i niestety nie można go do końca uniknąć w przyszłości. Spotkanie zakończyliśmy wzbogaceni o nową wiedzę i pełni refleksji.

“Terroryzm nie ma religii, nie ma narodowości i nie reprezentuje żadnych wartości.

Terroryzm jest zbrodnią przeciwko ludności”

Strona główna