Konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”


Udział szkoły w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy  “Kultura bezpieczeństwa” umożliwia uczniom udział w ogólnopolskim konkursie “Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, natomiast współorganizatorami szkoły biorące udział w programie edukacyjnym “Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Zainteresowanych uczniów udziałem w etapie szkolnym konkursu “Poznaj swoje prawa w pracy” proszę o zgłoszenia do 31 października 2018 r. do p. A. Nikiel-Faber.