Konkurs biblijny


Po raz kolejny w Zespole Szkół imienia Józefa Warszewicza w Prószkowie odbył się szkolny konkurs biblijny dla uczniów gimnazjum. Konkurs miał na celu ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu chrześcijanina, pogłębienie wiedzy i wiary oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże oraz zachęcenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.

Do konkursu przystąpiło 21 uczniów. Na rozwiązanie całego testu uczniowie mieli 45 minut. Konkurs zwyciężył Szymon Silicki z klasy II gimnazjum. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno Kamil Szczegielniak i Piotr Horst, również z klasy II gimnazjum. Pytania konkursowe opracował katecheta Marcin Olszewski, który nadzorowała uczniów podczas pisania testu, a także dokonał oceny prac i podsumowania wyników. Uczniowie biorący udział w konkursie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.