Klasy pierwsze mundurowe na obozie programowym w Głuchołazach


W dniach 4-8 maja 2018 r. uczniowie klas pierwszych o profilu policyjnym i strażackim przebywali na obozie szkoleniowym w Głuchołazach. Uczniowie z klas policyjnych w ramach obozu uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami sportów walki, poznawali zasady bezpiecznej obsługi broni w różnych sytuacjach bojowych, wzięli też udział w konkursie strzeleckim. Przeprowadzono również zajęcia z kryminalistyki obejmujące zabezpieczanie miejsca zdarzenia, wykonywanie odlewów gipsowych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej. Uczniowie poznali zasady autoprezentacji wcielając się w rolę rzecznika policji. Oprócz zajęć merytorycznych odbyły się zajęcia rekreacyjno-turystyczne służące integracji młodzieży. Uczniowie z klasy strażackiej natomiast uczestniczyli w budowaniu i rozwijaniu linii głównej oraz gaśniczej, obsługiwali podręczny sprzęt gaśniczy, zobaczyli i dowiedzieli się jak postępować w sytuacji gdy dojdzie do zapalenia się oleju kuchennego podczas przygotowywania potraw,  poznali zasady oraz podstawy pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego (butle z powietrzem na plecach) oraz ćwiczyli przeszukiwanie pomieszczeń i ewakuację osób zagrożonych z budynku podczas zadymienia wynikającego z pożaru w obiekcie, pracowali również w ubraniach ochrony przed substancjami chemicznymi i poznali podstawy i zasady organizacji akcji ratowniczej w przypadku takiej awarii czy wypadku z udziałem substancji niebezpiecznych. Ponadto ćwiczono kwalifikowaną pierwszą pomoc z odpowiednio dobraną procedurą postępowania dopasowaną do zagrożeń i urazów jakie towarzyszą ćwiczonym przez uczniów scenariuszom.Uczniowie odwiedzili również lokalna jednostkę ratowniczo-gaśniczą w Głuchołazach gdzie zapoznali się ze sprzętem, którym ta jednostka dysponuje. Pomiędzy zajęciami uczniowie z wszystkich klas aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych oraz w większości alarmów nocnych. A kto jeszcze nie był wystarczająco zmęczony, miał zapewnione “atrakcje ekstra”.

Obóz był sprawdzianem kondycji fizycznej oraz próbą charakterów. Wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni i świadomi swoich możliwości.