Junior – Coach znów w naszej szkole ! ZAPISY


Junior-Coach to autorski projekt Opolskiego Związku Piłki Nożnej, docelowo realizowany w całej Polsce, we współpracy z  Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.

W czasie 42 godzin dydaktycznych, zwykle realizowanych w czasie 6 – 8 dni, uczestnicy otrzymają wiedzę o podstawach zawodu trenera piłki nożnej.

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14-18 lat.

Ukończenie kursu nie daje formalnych uprawnień trenerskich – po zakończeniu szkolenia, absolwenci będą w stanie merytorycznie przygotować i asystować trenerowi lub nauczycielowi w czasie zajęć sportowych.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodzieży zainteresowanej sportem do ukończenia normalnego kursu trenerskiego (po ukończeniu 18 lat i spełnieniu pozostałych warunków).

Kurs zawiera 42 godziny dydaktyczne:

  1. część teoretyczna, 8 godz.
  2. część teoretyczno – praktyczna, 16 godz.
  3. kurs 1-pomocy, 4 godz.
  4. warsztaty z planowania kariery zawodowej AFTERMATCH, 4 godz.
  5. praktykę zawodową, 8 godz.
  6. egzamin, 2 godz.

Kurs realizowany dla grupy 20 osób. Każdy z uczestników otrzymuje wyposażenie osobiste:

– piłkę,

– koszulkę Polo,

– teczkę trenera,

Kursy realizowane przez kadrę Opolskiego Związku Piłki Nożnej, absolwenci otrzymują certyfikat JUNIOR COACH wydany przez OZPN.

Kurs jest zaliczany na podstawie 100% obecności na zajęciach oraz egzaminu końcowego.

W naszej szkole odbędzie on się w okresie wiosennym co jest dla nas sporym wyróżnieniem. Zapisy u trenera Śmieszkowicza. Liczba miejsc ograniczona.