Internatowa łąka kwietna


Po założeniu ogródka i mini sadu, kolejnym krokiem do zwiększenia bioróżnorodności i poprawy estetyki wokół internatu było założenie przez młodzież łąki kwietnej. Łąki to ważny element krajobrazu. Mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Są naturalnym środowiskiem życia mnóstwa zwierząt, w szczególności owadów. Wspomagają magazynowanie wody deszczowej w glebie, oczyszczają powietrze, a także zużywają znaczące ilości CO2 i magazynują go w ziemi. Założenie łąki, to nie tylko praca fizyczna, ale i ważna forma edukacji ekologicznej i upiększenia krajobrazu. Kończąc chcemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt. Już nie możemy doczekać się pokazania dalszych efektów naszych działań.

organizatorzy: A. Koch, S. Muszyński