Informacja o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych informuje, że w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie zimowym osoby uprawnione mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc finansową składając wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS) w terminie do 30 listopada 2020 r.

https://old.pomo.edu.pl/o-nas/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych/