Informacja o opłatach za internat


Prosimy nie wpłacać opłat należnych za m-c listopad 2020. Nadpłacone kwoty zostaną rozliczone w pierwszym m-cu po powrocie uczniów do internatu.