Informacja dotycząca stypendium Fundacji Efekt Motyla dla zdolnych uczniów z trudną sytuacja materialną


Fundacji Efekt Motyla – stypendia dla zdolnych uczniów z trudną sytuacja materialną z gimnazjum kl. 2 i 3.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z
terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna
sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy._

_Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie
ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na
miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego.
Ponadto dla wybranych Stypendystów organizowany jest także wyjazd
motywacyjny do Warszawy w październiku 2018r. połączony z warsztatami
rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:
– zamieszkanie na wsi;
– uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej/ II i III klasy
gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła
zawodowa);
– trudna sytuacja materialna w rodzinie;
– przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w
terminie 1-15 LIPCA 2018R. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok
2017/18 na adres e-mail: stypendia@papilionis.org.