Informacja dla rodziców klas gimnazjalnych I i II


Informujemy, że rodzice zobowiązani są do zakupu podręcznika do nauki religii.

  • W klasie I gimnazjum – „Spotkanie ze słowem”, redakcja J. Szepta, D. Jackowiak, Wydawnictwo Św. Wojciecha.
  • W kl. II gimnazjum – „Jestem z wami”, W.  Kubik SJ, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Pozostałe podręczniki uczniowie klasy I i II otrzymają w szkole.