II Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt: ”Moja ojczyzna jest biało – czerwona”.


Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej przy współudziale Domu Kultury „Sokół” oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie zorganizowała II Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt:”Moja ojczyzna jest biało – czerwona”.

Konkurs kierowany był do profesjonalistów jak i amatorów fotografii. Celem konkursu było propagowanie wartości patriotycznych i artystycznych.

Wśród dostarczonych prac, wybrane zostało jedno zdjęcie zrobione przez Liubov Kobylo.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie

Koordynator: Karwacka Ewa