Halloween traditions- otwarta lekcja języka angielskiego.


Z okazji Halloween, święta bardzo hucznie obchodzonego w krajach anglojęzycznych, p. Katarzyna Biniecka-Komko przeprowadziła lekcję otwartą z języka angielskiego. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 1LS, 2LS, 3LS i 3LSt.
Obserwatorami zajęć były p. wicedyrektor, nauczycielki języków obcych, matematyki oraz uczniowie klasy 2LPa i 2PSt.
Podczas zajęć została uczniom przybliżona geneza święta, tradycje oraz zabawy organizowane podczas Halloween.