Dzień Otwarty Szkoły


22 marca był dniem otwartym w naszej szkole. Dużym zainteresowaniem cieszyły się klasy policyjne, jednak nie brakowało też chętnych do klasy strażackiej. Przybyli uczniowie mieli możliwość obejrzenia sal przedmiotowych; mogli też wejść na zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Nasza młodzież oprowadzała kandydatów nie tylko po szkole, ale także po innych obiektach szkolnych: po internacie, obiektach sportowych czy parku. Tego dnia zorganizowane zostały wystawy; militarna i strażacka. Szkoła niewątpliwie przyciąga swoją kameralnością i dobrą atmosferą, którą tworzą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i dyrekcja.