Dzień Edukacji Prawnej


W dniu 15.03.2017 r. uczniowie klas II i III Liceum policyjnego wzięli udział w Dniu Edukacji Prawnej organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. W ramach wyjazdu uczestniczyliśmy w spotkaniach z Sędziami Sądu Okręgowego w Opolu (Wydział Cywilny i Wydział Karny). Uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.  Poznali praktyczne aspekty stosowania prawa w życiu codziennym, a w szczególności prawnych konsekwencji czynów zabronionych.
Wyjazd przyczynił się do zwiększenia świadomości prawnej uczniów klas policyjnych.
Pamiętajmy – “Prawo jest ważna dla każdego”.