Dzień 18 października Międzynarodowym Dniem Mediacji


Wiele instytucji w Polsce i na świecie organizuje w październiku Tydzień Mediacji propagując mediację jako próbę porozumienia się stron będących w konflikcie. W mediacji obowiązuje mediatora i obie strony konfliktu zasada dobrowolności i poufności. Mediator zaakceptowany przez uczestników mediacji jest bezstronny i neutralny.

Mediacje mogą być stosowane w konfliktach:

 • rodzinnych, małżeńskich, pokoleniowych;
 • towarzyskich, koleżeńskich, rówieśniczych;
 • w sprawach spadkowych, majątkowych i cywilnych;
 • pracowniczych, w administracji i sporach urzędowych;
 • w sprawach gospodarczych;
 • w sprawach karnych a także dotyczących nieletnich.

Mediatorzy pracują w sądach, zakładach karnych, na Policji i w innych instytucjach.

W środę, 16 października tego roku krótkim szkoleniem Rady Pedagogicznej rozpoczęliśmy program wdrażania w naszej szkoły mediacji rówieśniczych. Oznacza to, że niebawem cała szkoła, począwszy od dyrekcji, a skończywszy na uczniach i rodzicach, włączy się w program, a konflikty rówieśnicze rozstrzygane będą mogły być w gronie rówieśników.

Takie programy z powodzeniem realizowane są w wielu szkołach.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

 1. Przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie.
 2. Obrażanie członków rodziny rówieśników.
 3. Formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu dziewcząt i tego jak się rozwijają, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie.
 4. Kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów.
 5. Wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach.
 6. Niszczenie mienia.
 7. Odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie.
 8. Bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Mediator – wolontariusz powinien cieszyć się dobrą opinią w szkole, być osobą odpowiedzialną, mieć łagodne usposobienie. Powinien także posiadać odpowiednie umiejętności komunikacyjne.

Chcielibyśmy, aby nasza szkoła miała dobry klimat wychowawczy, gdzie młodzież czuje się bezpiecznie i ma poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących.